Trang chủ TIN TỨC Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 117

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 117

1288
0

Sáng ngày 20/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

cac-dai-bieu-du-hn.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, do vậy các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng của tỉnh đạt những kết quả khá toàn diện. Tỉnh đã hoàn thành 14/28 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 11,43%/năm, cao hơn so với một số tỉnh trong khu vực và bình quân chung của các nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 53,9 triệu đồng/người, gấp 1,27 lần so với năm 2015. Sản xuất công nghiệp giữ nhịp độ tăng trưởng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tốt với 78/98 xã và 02/06 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, thu ngân sách tăng cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Nhiều dự án mới hoàn thành đi vào sản xuất, có sản phẩm đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống người dân được nâng lên.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sát đảng được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị ngày càng có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, quyết liệt, kịp thời, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Cải cách hành chính được chú trọng đẩy mạnh, hướng tới nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ tới, Hà Nam phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016 – 2020 bình quân tăng 10,5-11%/năm. Duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng 14 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đã đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội đã đề ra. Phấn đấu GRDP tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 80,9 triệu đồng/người. Hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

dai-bieu-tham-luan-sua.jpg

     Đại biểu tham luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với báo cáo đã được trình bày tại hội nghị. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội còn đạt thấp, khó hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra; tốc độ tăng trưởng bình quân về nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt thấp; tăng trưởng thương mại, dịch vụ còn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của tỉnh; tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ ở một số cơ quan đơn vị còn chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hiệu quả chưa cao. Việc đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra còn hạn chế. Kết luận thanh tra chưa đi sâu làm rõ trách nhiệm, chưa thực sự chú trọng đến kiến nghị việc sửa đổi bất cập của cơ chế chính sách…

bac-khang-sua.jpg

           Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang thống nhất không thay đổi các mục tiêu đã đưa ra. Một số chỉ tiêu xin điều chỉnh giảm cần phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, lý do vì sao giảm. Về quan điểm và giải pháp cần cập nhật lại các kết luận của Ban Thường vụ khi kiểm điểm các chuyên đề và những lĩnh vực có liên quan; cập nhật mới những nội dung của các văn bản chỉ đạo của Trung ương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Ban Cán sự Đảng trên cơ sở tiếp thu ý kiến, rà soát lại số liệu, các giải pháp cụ thể, nhanh chóng sớm hoàn thiện báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.